مشتریان قدیمی ما

این مشتری میانمار است که پنج سال است با او کار می کنیم. آنها هر سه ماه یکبار جوهر افست YT-03 ما را از شرکت ما خریداری می کنند. آنها از کیفیت جوهر ما بسیار راضی هستند. و در سال 2019 ، آنها ما را به بازدید از کارخانه خود دعوت کردند.

مشتریان قدیمی میانمار ما


آخرین قیمت را دریافت می کنید؟ ما در اسرع وقت (ظرف 12 ساعت) پاسخ خواهیم داد

سیاست حفظ حریم خصوصی