درخشش در جوهر تاریک

 • چاپ صفحه سرس با جوهر تیره می درخشد

  چاپ صفحه سرس با جوهر تیره می درخشد

  درخشش در جوهر تیره از مواد کم نور لومینسانس با استفاده از فناوری پیشرفته ساخته شده است.
  در طول روز به مدت 10-30 دقیقه نور خورشید را جذب می کند و سپس بیش از 10 ساعت به طور خودکار به انتشار نور ادامه می دهد ، بنابراین در نیمه شب هنوز می درخشد.
  تأثیر آن مانند تبلیغات نئون است. چراغ های نئون برای ساطع کردن نور به برق احتیاج دارند اما درخشش در جوهر تیره به برق احتیاج ندارد که باعث صرفه جویی در انرژی می شود و می تواند به مدت نامحدود بازیافت شود ،

  Email جزئیات
آخرین قیمت را دریافت می کنید؟ ما در اسرع وقت (ظرف 12 ساعت) پاسخ خواهیم داد

سیاست حفظ حریم خصوصی