مشتری از شرکت ما بازدید می کند

مشتری ما هر سال از شرکت ما بازدید می کند ، ما بیش از 8 سال coporation داریم.

هر بار که او به چین می آید و کالاهای خود را بررسی می کند. او اغلب جوهر افست ، صفحه PS ، پتو روبشی و سایر مواد جبران ما را خریداری می کند.


مشتری اروپا از شرکت ما بازدید می کند

آخرین قیمت را دریافت می کنید؟ ما در اسرع وقت (ظرف 12 ساعت) پاسخ خواهیم داد

سیاست حفظ حریم خصوصی