جوهر فلکسو

جوهرهای چاپ فلکسو UV در ماشین های چاپ فلکسو باریک وب استفاده می شود و محصولات در برچسب های شراب، برچسب های شیمیایی روزانه و محصولات با بسترهای مختلف استفاده می شوند.

  • 1
  • 2
  • >
  • جمع 15 سوابق
آخرین قیمت را دریافت می کنید؟ ما در اسرع وقت (ظرف 12 ساعت) پاسخ خواهیم داد

سیاست حفظ حریم خصوصی