راه حل فواره

  • محلول چاپ آبشار شیمیایی سرس

    محلول چاپ آبشار شیمیایی سرس

    محلول چشمه حاوی ماده مرطوب کننده است ، که باعث تغییر کشش سطح صفحه چاپ می شود و پایه اصلی جز جزء کنترل مرطوب را اضافه می کند. این کمک می کند تا مقدار جوهر را به طور همزمان دریافت کنید و نقطه روشن و رنگ روشن بگیرید.
    سیستم بافر PH آن می تواند مقدار PH مداوم و پایدار (5/5 - 5/5) را فراهم کند و برای انواع کیفیت آب (آب نرم و سخت) مناسب است. مواد ضد خوردگی می توانند از دستگاه شما محافظت کنند. این یک محصول بسیار غلیظ است و باید قبل از استفاده رقیق شود.

    Email جزئیات
آخرین قیمت را دریافت می کنید؟ ما در اسرع وقت (ظرف 12 ساعت) پاسخ خواهیم داد

سیاست حفظ حریم خصوصی