جوهر شیشه ای مبتنی بر آب

رنگ های مختلف شیشه را به طور یکنواخت روی سطح شیشه اسپری کنید و در دمای بالا خشک کنید تا رنگ مورد نظر شیشه اسپری رنگ به دست آید که می توان آن را به دو دسته اسپری تک رنگ و چند رنگ تقسیم کرد. اثرات به دست آمده شامل رنگ گل یخ، رنگ چروک، رنگ ترک و ... می باشد

آخرین قیمت را دریافت می کنید؟ ما در اسرع وقت (ظرف 12 ساعت) پاسخ خواهیم داد

سیاست حفظ حریم خصوصی